Corvini

Prințesa se oprește la capătul scărilor și înclină ușor din frunte. Toată straja țării, de la un capăt la altul, din vârf de munte până-n lat de câmpie, spre ea se uită în vreme de primejdie. Că ea e cea dintâi și mai mare peste oștire în luptă, ea e generalul cavalerilor, ea e furtuna ce coboară peste păgâni când e bătălia mai crâncenă. Ea e mâna și paloșul cu care regele lovește în inima turcilor, ea poartă grija cetăților de pe marginile Valahiei și la chemarea ei răspund laolaltă cavaleri, cete de boier și răzeși viteji din sate...

Read More